Ze względu na typ licencji, która generowana jest dla konkretnego użytkownika, sprzedaż licencji jest usługą dlatego preferowaną formą płatności jest przedpłata.

Zamówienie może być opłacone przelewem na rachunek bankowy, który powinien być dokonany w ciągu 7 dni od daty wystawienia proformy. Proforma jest wysyłana automatycznie po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Po zaakceptowaniu przez nas płatności wyślemy fakturę VAT i rozpoczniemy realizację zamowienia.

Zamówienie może być też opłacone poprzez system PayPal, gdzie płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub środków w systemie PayPal. Wpłatę należy dokonać do 7 dni od daty zamówienia. Po zaakceptowaniu przez nas płatności wyślemy fakturę VAT i rozpoczniemy realizację zamowienia.

Organy samorządowe i sektor publiczny

Przelew na Konto

PLN: Bank: BZ WBK S.A.Nr. 66 1090 1870 0000 0001 3387 7647

EURO: Bank:  BZ WBK S.A.  98 1090 1870 0000 0001 3387 7653